2.1 Kolom 1 - modules (links)

Onderstaande afbeelding (linker kolom) is een weergave voor een gemiddelde gebruiker. Bij iedereen persoonlijk kunnen dit meer of minder items zijn.

  • Pagina: dit is de standaard modus om reguliere pagina’s (home / ouders / etc.) aan te passen.
  • Lijst: hier kan hetzelfde mee als met pagina, maar dan in andere weergave. Deze is met name voor gevorderde gebruikers om aanpassingen te verrichten
  • Bestandenlijst: hiermee kunnen eenvoudig bestanden (afbeeldingen, pdf’s, etc.) worden aangepast.
  • Agenda: module om eenvoudig agenda / kalender / verjaardagen te beheren
  • Team: hiermee kunnen leerkrachten en overige medewerkers worden aangepast
  • Nieuws: voor het plaatsen van nieuwsberichten